Loading

Metroprint Systemsin kehityssuunnitelmatoiminnan toteuttaminen.

Metroprint Systemsin kehityssuunnitelman toimintojen toteuttaminen. Tavoitteena on tuoda markkinoille uusi tuote, siirtyä uuteen markinasegmenttiin ja kasvattaa viennin vaihtoa. Hankkeen tuloksena on uusi korkeamman lisäarvon tuote tullut uusille vientimarkkinoille. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto. Tuen määrä on 389 700 euroa.