Loading

Utförande av aktiviteter enligt Metroprint Systems utvecklingsplan.

Målet är att lansera en ny produkt, att gå in i ett nytt segment och att öka exportomsättningen. Projektet har resulterat i tillträde till nya exportmarknader med en ny produkt med högre mervärde. Projektet stöds med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bidragsbeloppet är 389 700 euro.